Temperovací a nahřívací pece

Temperovací a nahřívací pece

Temperovací a nahřívací pece Nahřívací pec s oběžnou atmosférou, určena k předehřívání plexisklových a polikarbonátových desek pro výrobu střešních stavebních světlíků. Po rovnoměrném nahřátí desek se světlíky vyfukují tlakovým vzduchem na foukacích stolech. Desky...
Vakuové pece

Vakuové pece

Vakuové pece Pro odplyňování, pájení, žíhání a kalení ve vakuu nebo atmosféře inertních plynů. Příkladem použití vakuové pece může být potřeba odstranění materiálového pnutí po tvářecích procesech, čištění povrchu dílců (odplynění), kapilárního pájení apod. Search...
Dilatometry

Dilatometry

Dilatometry Dilatometr je zařízení, které slouží ke stanovení prodloužení kalibrované skleněné tyčinky při ohřevu na předem nastavenou teplotu. Zařízení se skládá z elektrické odporové trubkové pece s analogovým regulátorem vybavené přídavným termo-čidlem, umístěným v...
Vozové pece

Vozové pece

Vozové pece Pec je určena pro pájení mědi se zinkem. Před pecí je vozová dráha pro zakládání pájeného materiálu. Zařízení se skládá z pěti samostatně topených komor. Search for: Pece laboratorní, vysokoteplotní Vakuové pece Dilatometry Vozové pece Kontinuální pece s...
Kontinuální pece s atmosférou vodíku

Kontinuální pece s atmosférou vodíku

Kontinuální pece s atmosférou vodíku Elektrická, kontinuální, odporová pec s atmosférou H2 a N2, která odhořívá na vstupní a výstupní části pece. Pec je konstruována jako pájecí, pro zpracování výrobků z mosazi, mědi, nerezu a oceli. Search for: Pece laboratorní,...